ข่าวประกวดราคา
สพป.เพชบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนบ้านท่าโรง

 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
หน่วยงาน: กลุ่มนโยบายและแผน โดย: สุระศักดิ์ สืบสุด 12 ก.ค. 60 13:36 น.